Extra årsmöte

Datum och tid
25 april, 18:00

Plats

Sparbankshallens konferensrum

Anmälan till

info@bromollapadel.se, senast 22 april

Bakgrund

Det är mycket glädjande att många vill hjälpa till med klubbens arbete. Detta gör att styrelsen vill att vi ändrar vår stadga så att vi kan ha fler förtroendevalda i styrelsen än vad som idag är möjligt. Vi vill också kunna ha fler personer i valberedningen, samt ändra paragrafen om vilka som har rösträtt på årsmöte. Hela förslaget bygger på Riksidrottsförbundets normalstadga för idrottsföreningar.

Ni kan läsa både den gamla stadgan och det nya förslaget till stadga på vår hemsida https://www.bromollapadel.se/information/dokument/

Föredragningslista

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. Ändring av stadga.
  7. Val av 1 st ledamot för en tid av 1 år.
  8. Val av 1 st suppleant för en tid av 1 år.

 

Med vänlig hälsning
Johan Nilsson
Ordförande

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR