Information efter klubbens extra årsmöte

Inför årsmötet fanns det glädjande nog så många kandidater som ville hjälpa till i styrelsen att vi enligt våra stadgar inte hade möjlighet att ta med alla. För att få in alla så behövde vi först ändra i vår stadga genom att göra paragrafen angående antalet ledamöter mer flexibel. Vi behövde också ändra paragrafen angående vilka som har rösträtt på våra årsmöten eftersom den paragrafen var svår att följa med den gamla formuleringen.

Extra årsmötet beslöt enhälligt att ändra stadgan. Den nya stadgan ligger på vår hemsida. Läs gärna igenom den. Efter detta valde vi in både en ny ledamot och en ny suppleant i styrelsen.

Eftersom vi hade några vakanta poster i styrelsen så hade vi även ett konstituerande möte för att tillsätta dessa. Från och med nu ser Bromölla Padels styrelse ut så här:

Ordförande – Johan Nilsson
Vice ordförande – John Elmkvist
Kassör – Rolf Andersson
Sekreterare – Martin Andersson
Ledamöter – Jonas Larsson, Maria Erlandsson, Max Hansen
Suppleanter – Dennis Persson, Marcus Nilsson

Vi har bildat tre kommittéer för att underlätta klubbens arbete:

Marknad – Sammankallande Johan Nilsson, Martin Andersson, Janne Bergström
Träning – Sammankallande Johan Nilsson (tf), Max Hansen, Janne Bergström, Daniel Jönsson
Tävling – Sammankallande Martin Andersson, Maria Erlandsson, John Elmkvist, Daniel Jönsson

Vi vill att så många som möjligt bidrar med tankar och arbete i klubben. Hör av er till vem som helst av oss i styrelsen eller skriv en kommentar nedan om vad just du vill hjälpa till med.

Mvh
Johan Nilsson, ordförande

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR