Sammanfattning från Svenska Padelförbundets årsmöte

Bromölla Padel hade två representanter på förbundets årsmöte på Örebro Padelcenter. Förutom styrelsen och några av de som har uppdrag i förbundet var sex klubbar representerade. Nedan kommer en sammanfattning i punktform. Är det någon punkt som du skulle vilja veta mer om så kontakta Martin Andersson.

 • Motion från Luleå PK att baka in licensavgiften i klubbarnas medlemsavgifter. Bromölla Padel hade invändningar mot detta. Arbetsgrupp ska titta vidare på detta.
 • 2017 fick förbundet mest syssla med brandsläckning.
 • Man försöker ta det bästa från olika förbund. Inte bli som tennisen. Bra att få börja med blankt papper.
 • Mycket bättre kommunikation från förbundet har efterlysts.
 • Grafiska profilen, webb och sociala medier ska göras om. Finns pengar avsatta för detta.
 • En person kommer jobba mycket med sponsring. Olika sponsorpaket är nu framtagna.
 • Kostnader för landslagets VM täcks av en sponsor som satsat specifikt på detta.
 • Möjlighet för klubbar söka bidrag för sin barn- och ungdomsverksamhet. Långsiktig plan och tydlighet ska med i ansökan. Sedan ska verksamheten dokumenteras så att förbundet kan följa upp det. Sponsor finns för detta.
 • Kvartal 3 2018 ska ett material angående barn- och ungdomar ha tagits fram av förbundet.
 • Medlemsansökan till Riksidrottsförbundet 2019. Finns ingen möjlighet i år utan nu jobbar förbundet med att göra ansökan så bra som möjligt till 2019.
 • Förbundets omsättning kommer 2018 öka till ca 1,5 miljon från ca 0,5. Alltid gå plus.
 • Få B-klass tävlingar i år. Dåligt intresse från klubbar och hallar att arrangera detta.
 • Rankingsystemet ska göras om helt. För krångligt och tidsödande idag. Svårt att kvalificera sig till B-klass tävlingar.
 • Om vi får fler klubbar/personer här i närheten intresserade av att gå tränarutbildning så kan vi få detta tidigarelagt.
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR