Årsmöte

Inbjudan till årsmöte, 31 mars 17:00 i Sparbankshallen.

Motioner ska vara inskickade senast den 17 mars till info@bromollapadel.se

Alla som var medlemmar 2018-12-31 har rösträtt på mötet.

Dagordning

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
§ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE
§ 4 VAL AV JUSTERINGSPERSON
§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
§ 6 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
§ 7 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
§ 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK BERÄTTELSE
§ 9 REVISIONSBERÄTTELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING
§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE
§ 11 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH STYRELSENS FÖRSLAG
§ 12 VAL AV ORDFÖRANDE
§ 13 VAL AV KASSÖR
§ 14 VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER
§ 15 VAL AV SUPPLEANTER
§ 16 VAL AV REVISOR
§ 17 VAL AV VALBEREDNING
§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE

Anmäl ditt deltagande på årsmötet till info@bromollapadel.se senast den 28 mars.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR