Träning
Barn, ungdom, vuxen
Seriespel
Ta dig uppåt i systemet
Turneringar
Delta i våra turneringar
Kontakta oss

Organisation

Klubbens organisation

Styrelse

Johan Nilsson

Ordförande, Marknad, Träning

John Elmkvist

Vice ordförande, Tävling

Max Hansen

Ledamot, Tävling

Marie Bondesson

Ledamot, Dam

Cecilia Hansen

Ledamot, Dam

Marknadskommitté

Johan Nilsson

Ordförande, Marknad, Träning

Jan-Olof Bergström

Marknad, Träning

Tävlingskommitté

John Elmkvist

Vice ordförande, Tävling

Daniel Jönsson

Tävling, Träning, Valberedning

Max Hansen

Ledamot, Tävling

Träningskommitté

Johan Nilsson

Ordförande, Marknad, Träning

Daniel Jönsson

Tävling, Träning, Valberedning

Jan-Olof Bergström

Marknad, Träning

Valberedning

Tryggve Larsson

Valberedning

Daniel Jönsson

Tävling, Träning, Valberedning

Revisorer