Tag

Årsmöte
Inbjudan till årsmöte, 31 mars 17:00 i Sparbankshallen. Motioner ska vara inskickade senast den 17 mars till info@bromollapadel.se Alla som var medlemmar 2018-12-31 har rösträtt på mötet. Dagordning § 1 MÖTETS ÖPPNANDE § 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE § 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE § 4 VAL AV JUSTERINGSPERSON § 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING § 6 FASTSTÄLLANDE...
Continue Reading
Bromölla Padel hade två representanter på förbundets årsmöte på Örebro Padelcenter. Förutom styrelsen och några av de som har uppdrag i förbundet var sex klubbar representerade. Nedan kommer en sammanfattning i punktform. Är det någon punkt som du skulle vilja veta mer om så kontakta Martin Andersson. Motion från Luleå PK att baka in licensavgiften...
Continue Reading
Inför årsmötet fanns det glädjande nog så många kandidater som ville hjälpa till i styrelsen att vi enligt våra stadgar inte hade möjlighet att ta med alla. För att få in alla så behövde vi först ändra i vår stadga genom att göra paragrafen angående antalet ledamöter mer flexibel. Vi behövde också ändra paragrafen angående...
Continue Reading
Datum och tid 25 april, 18:00 Plats Sparbankshallens konferensrum Anmälan till info@bromollapadel.se, senast 22 april Bakgrund Det är mycket glädjande att många vill hjälpa till med klubbens arbete. Detta gör att styrelsen vill att vi ändrar vår stadga så att vi kan ha fler förtroendevalda i styrelsen än vad som idag är möjligt. Vi vill...
Continue Reading
Årsmöte kommer hållas 2018-03-14. Förslag från medlemmar skall vara inkomna senast 4 veckor före årsmötet. Anmäl senast 2018-03-07 om du kommer. Anmälan sker till Erik Bodin.
Continue Reading

INSTAGRAM

[insta-gallery id=”1″]

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR